Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

ნოუ-ჰაუ & საექსპერტო კვალიფიკაცია

კლინიკური კვლევა

კლინიკური კვლევების განხორციელებისას ჩვენ ვიყენებთ საკითხის გადაჭრისათვის ყველაზე ეფექტურ, ყოვლისმომცველ მიდგომას. სპეციალობებად დაყოფილი კვლევების რეალიზაციისას ვსარგელობთ საერთაშორისო KOL-ების მხარდაჭერით, რაც საშუალებას გვაძლევს გავაკეთოთ სწორი კლინიკური და მეთოდოლოგიური არჩევანი და უზრუნველვყოთ უსაფრთხოება (DSMB).

ჩვენს მიერ უზრუნველყოფილია თქვენი პროექტების წარმართვა და მენეჯმენტი კონცეფციიდან პუბლიკაციამდე, რაც ეფუძნება რისკების შეფასებას, ხარისხისა და შესრულების მაჩვენებლების ინდიკატორების გამოყენებას.

საველე მონიტორინგის (ევროპის ფარგლებში) მეშვეობით ჩამოყალიბებულ ტექნიკურ მხარეს აძლიერებს ჩვენს აპლიკაციაში – QUANTA View (საკუთარი eCRF) – შეტანილი ცვლილებები. მის ოპტიმიზაციას კი მიზნობრივი მონიტორინგი (რისკ-მონიტორინგი) უზრუნველყოფს.

ჩვენი გამოცდილება კლინიკური კვლევების სფეროში მოიცავს პათოლოგიების ძალზე ფართო სპექტრს.

მონიტორინგი უზრუნველყოფს კლინიკური პროტოკოლების მონაცემების მკაცრ ზედამხედველობას, SOPs, ISO სტანდარტების და საფრანგეთის და ევროპის მარეგულირებელ მოთხოვნებთან შესაბამისობას.

Illustration Recherche clinique
Illustration - Statistiques

მონაცემთა მენეჯმენტი

ჩვენი ძლიერი მხარე:მონაცემების მენეჯერთა ჩვენი გუნდის იმ უნარ-ჩვევების და კომპეტენციების ჩამოყალიბება, რომლების მეშვეობითაც ისინი შესძლებენ მზარდი სირთულის კლინიკური კვლევების ჩატარებას.

მონაცემთა მენეჯმენტის პროცესის წარმართვის ოსტატობა საერთაშორისო რეკომენდაციების (EMA, ICH, FDA) შესაბამისად.

ჩვენი გაიდლაინი: მონაცემების ობიექტურობის, მათი სანდოობის და სარწმუნო შედეგების უზრუნველყოფა, რათა შესძლოთ თქვენი კვლევითი ამოცანების განხორციელება.

სტატისტიკური

ჩვენი ძლიერი მხარე: თქვენი მხარდაჭერა პროექტების განხორციელების საქმეში და ზუსტი და საიმედო სტატისტიკური მეთოდოლოგიების შემოთავაზება.

ჩვენი უნარი, შევადგინოთ და მოვამზადოთ პროტოკოლები, განვსაზღვროთ რანდომიზირებული კვლევების მასშტაბი, შევადგინოთ სტატისტიკური ანალიზის გეგმები, კვლევის ანგარიშები და რეცენზირებადი პუბლიკაციები.

განაცხადის შემუშავება

ჩვენი ძლიერი მხარე:

 • მხარდაჭერა თქვენი პროექტების განხორციელებაში და საჭიროებების შესატყვისი, კარგად გამოცდილი გადაწყვეტების შემოთავაზება
 • პროდუქციის შექმნა ჩვენს პროფესონალ ექსპერტებთან (მონიტორებთან, მონაცემთა მენეჯერებთან, ბიომეტრისტებთან …) მჭიდრო თანამშრომლობით.

ჩვენი შესაძლებლობები: აპლიკაციების შემუშავება, რომელთა ხარისხი და უსაფრთხოება შეესაბამება ISO 9001 და 27001 სტანდარტებს, მათი ჰოსტინგის, მომსახურების, მხარდაჭერის და სტაბილური განვითარების უზრუნველყოფა, მარეგულირებელი მოთხოვნების შესაბამისად.

გაიგე მეტი ...

Locaux Qdata
Illustration Dispositifs médicaux

სამედიცინო მოწყობილობები

ფარმაკოლოგიური კვლევების სფეროში გამოცდილება საშუალებას გვაძლევს ზუსტად დავაკმაყოფილოთ აღნიშნული სამედიცინო მოწყობილობების მოთხოვნები, როგორიცაა, მაგალითად, კლინიკური შეფასების ანგარიშის მიწოდება კლინიკური მონაცემების შეგროვების რეგისტრის მეშვეობით.

სამედიცინო მოწყობილობების (MD) სექტორში მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება საშუალებას გვაძლევს განვიხილოთ საუკეთესო კლინიკური სტრატეგიები, იმის მიხედვით, არის თუ არა ეს :

 • აქტიური იმპლანტირებადი MD, CEმარკირების გარეშე,
 • ახალი სამედიცინო მოწყობილობა CE მარკირებით,
 • MD, რომელშიც არის სამკურნალო ნივთიერება, დამატების („აქსესუარის“) სახით,
 • ინოვაციური MD,

საქმიანობის ტერიტორიები

კლინიკური კვლევების საქმიანობა მთელი ევროპის მასშტაბით ადაპტაციის საშუალებას გვაძლევს – თუ გავითვალისწინებთ მრავალრიცხოვან მარეგულირებელ ცვლილებებს – იმისათვის, რომ კლინიკური კვლევები ჩავატაროთ ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში, როგორიც არ უნდა იყოს კვლევის შერჩეული დიზაინი

 • ინტერვენციული კვლევა: RIPH1ანRIPH2
 • არა-ინტერვენციული კვლევა :
  • RIPH3
  • PMS დაPMCF
  • ევროპის „უსაფრთხოების“ და ეფექტიანობის რეესტრები
Illustration territoires d'activité
საქართველოს ილუსტრაცია

საქართველო

ევროპული ქვეყნები ათწლეულების განმავლობაში კვლევაშიავადმყოფების ჩართვის სირთულეების წინაშე იდგნენ (პაციენტთა იშვიათობა და მკურნალობის სიძვირე).საქართველოს რეალობის სრული ცოდნა გვაძლევს შესაძლებლობას, ამ ქვეყანაშიჩავატაროთ მაღალი ხარისხის კლინიკური კვლევები (RIPH კატეგორიები 1, 2 და 3) ევროპაში მომზადებული ინგლისურენოვანი მკვლევარი ექიმების მხარდაჭერით.

პუბლიკაციები

  J'accepte de m'inscrire à la liste de diffusion

  J'accepte les conditions d'utilisation ci-dessous

  Inscription à la mailing list